Årets gang


Arkivet

Velkommen til Sønderup, Nordrup, Gudum KirkerGUDUM kirke er lukket pga. indvendig kalkning, og følgende gudstjenester er derfor aflyst:

Søndag den 5. april
Søndag den 12. april
Søndag den 26. april

Foredragsaftener og arrangementer


Igen i år byder vi velkommen til spændende foredrag og arrangementer i
Sønderup Mødesal.

Foredragene begynder alle klokken 19.00. Og igen i denne sæson tilbyder vi fællesspisning kl. 18.00. Alle arrangementer er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Vi håber, at du og din familie og venner vil deltage.
Kirkebil kan bestilles på tlf.: 58 53 53 53
Yderligere: Niels eggert, tlf.: 5253 9774
mail: niels.eggert@mail.dk

Med venlig hilsen Sønderup, Nordrup og Gudum menighedsråd